Het kopen van een appartement in Amsterdam

Het kopen van een appartement in Amsterdam is een ander verhaal dan wanneer je een huis of vrijstaande villa koopt. Je hebt namelijk niet alleen te maken met buren links en rechts van je, maar vaak ook boven of onder je. Dit zorgt ervoor het gebouw van meerdere mensen tegelijk kan zijn. Dit kan voor ingewikkelde constructies zorgen wanneer je wilt weten welke kosten er nog meer bij komen wanneer je het appartement wilt kopen.

De VvE bij een appartement

Elk appartementencomplex heeft van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedereen die een appartement in het complex heeft gekocht, is automatisch lid van deze VvE en moet hier maandelijks een bijdrage aan leveren. Ook wanneer jij een appartement koopt, zal je gaan meebetalen in de VvE. Het geld dat in de kas van de VvE zit, wordt gebruikt om de algemene ruimten te onderhouden, zoals de entree, trappenhuis en eventuele liften. Wanneer je een appartement in Amsterdam wilt kopen in een bestaand complex is het verstandig om een VvE-check te laten uitvoeren door je MVA-makelaar en of de VVE voldoet aan de Wet verbetering functioneren VVE’s die op 1 januari 2018 in werking is getreden. In deze check wordt gekeken naar hoe gezond de VvE is en of het aannemelijk is dat er binnenkort grote uitgaven gedaan moeten worden. Met deze kennis kom je goed beslagen ten ijs tijdens de onderhandelingen. Ook indien je een hypotheek nodig hebt, is een gezonde VvE van belang.

Splitsingsakten, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement

Splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in een aantal appartementsrechten.

De wet (art. 5:111 BW) geeft een regeling wat deze akte van splitsing moet inhouden, zoals een nauwkeurige omschrijving van het gebouw en een omschrijving van de afzonderlijke appartementsrechten. Dit om duidelijk aan te geven wat de gemeenschappelijke en de privé-gedeelten zijn en wat het aandeel is dat iedere eigenaar heeft in het gehele gebouw, de zogenaamde breukdelen. De oppervlakte van een appartement dient meestal als basis. De breukdelen geven de eigendomsverhouding aan tussen de verschillende appartementsrechten en hoeveel stemmen elke appartementsgerechtigde in een vergadering heeft. Ze worden veelal ook gehanteerd als verdeelsleutel bij het vaststellen van ieders bijdrage in de schulden en kosten.

Soms is er ook een huishoudelijk reglement. Hierin kunnen zaken van ‘huishoudelijke’ aard worden geregeld, zoals het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten (het plaatsen van kinderwagens en fietsen), de kleur en de soort zonneschermen die mogen worden toegepast e.d.

Wil je een appartement kopen in Amsterdam en kan je wat hulp gebruiken in het inzichtelijk maken van alle akten en reglementen? Een van onze MVA-makelaars kan je adviseren en begeleiden in het hele proces.

Vind een MVA-verkoopmakelaar