Meest gestelde vragen over huren

Wat voor soorten huurcontracten zijn er?

Huurcontracten voor onbepaalde tijd, huurcontracten voor bepaalde tijd korter dan twee jaar en huurcontracten voor bepaalde tijd met terugkeer clausule.

Wat is het verschil tussen een sociale-huurwoning en een huurwoning in de vrije sector?

Bij een sociale-huurwoning gelden maximale huurprijzen en een maximale huurverhoging. Als huurder van een sociale-huurwoning kun je eventueel ook huurtoeslag krijgen. In de vrije sector gelden deze regels niet.

Wat houdt een puntensysteem in?

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van een sociale-huurwoning. Het puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Bij deze woningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er is dan geen maximale huurprijs.

Wat is de betekenis van sleutelgeld?

Sleutelgeld is geld dat de verhuurder aan de nieuwe huurder vraagt voordat deze de woning in mag. Ook vertrekkende huurders vragen soms geld in ruil voor de sleutel van het huis. Sleutelgeld vragen is wettelijk niet toegestaan. Het vragen van sleutelgeld is een onredelijk beding in de huurovereenkomst. Het levert één van de partijen (in dit geval de verhuurder) of een derde (in dit geval de vertrekkende huurder) een onredelijk voordeel op.
Heb je toch sleutelgeld betaald, dan kun je dit via de rechter terugvorderen. Je moet dan wel bewijzen dat het betaald is, bijvoorbeeld met een kwitantie of via getuigen (geen familie).

Wat zijn servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en de huismeester. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit waarvoor de huurder een eigen meter heeft.

Hoe zorg ik ervoor dat de verhuurder achterstallig onderhoud aanpakt?

Neem bij problemen met onderhoud of gebreken aan de huurwoning eerst contact op met jouw verhuurder. Kom je er samen niet uit? Dan kun je verschillende dingen doen. Zoals huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. Huur je een woning in de vrije sector? Dan zul je in de meeste gevallen naar de rechter moeten.

Hoe moet een woning aan het einde van de huur worden opgeleverd?

Als er een beschrijving van de woning is gemaakt dan dient de huurder de woning op te leveren volgens deze beschrijving. De woning wordt doorgaans beschreven in het inspectierapport, waarin wordt omschreven in welke bouwkundige staat de woning bij het begin van de huurovereenkomst aan de huurder is opgeleverd. Vaak worden aan dit inspectierapport foto’s toegevoegd. Indien er geen inspectierapport is opgesteld bij het begin van de huur dan mag de huurder de huurwoning opleveren zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.

Vind een MVA-makelaar