Het kopen of verkopen van een huis via een veiling

Het kopen of verkopen van een huis in Amsterdam hoeft niet alleen maar via een aankoop- en een verkoopmakelaar te gaan. Het is ook mogelijk om een huis aan te bieden op een veiling, waarop de geïnteresseerden vervolgens kunnen bieden. Er bestaan vier soorten veilingen voor een huis, namelijk de vrijwillige veiling, executoriale veiling, een veiling wegens sterfgeval en een veiling krachtens rechterlijk bevel. Omdat de eerste twee vormen het meeste voorkomen, worden deze apart toegelicht.

Vrijwillige veiling

Er kunnen voor zowel de koper als de verkoper voordelen zitten aan het veilen van een huis. Voor een koper is het prettig om te zien hoe de prijs wordt bepaald en dat de uiteindelijke prijs marktconform is; de aanwezigen bepalen namelijk wat het huis waard is. Daarnaast is het voor een verkoper interessant om te veilen, omdat de woning zonder voorbehoud financiering, bouwkundige keuring en bedenktijd wordt verkocht. Wanneer tijdens de veiling de minimale verkoopprijs is behaald, is de verkoper er zeker van dat het huis binnen 4 tot 6 weken van eigenaar is gewijzigd. Een vrijwillige veiling wordt gehouden, als verwacht wordt dat onderhandse verkoop niet snel een koper oplevert of als met openbare verkoop een hogere opbrengst wordt verwacht.

Executieveiling

Executieveiling – ook wel genoemd: ‘onvrijwillige openbare verkoop’ – is in beginsel de wettelijk voorgeschreven methode om bezittingen van een schuldenaar te gelde te maken om uit de opbrengst de vordering van de executerende schuldeiser te voldoen. Waar bij een vrijwillige veiling de macht ligt bij de verkoper, is bij een executieveiling de financier degene die bepaalt wat er gebeurt. De eigenaar van het huis heeft namelijk niet aan de betalingsverplichting voldaan, waardoor de bank of hypotheekverstrekker het huis terugneemt en veilt om de kosten te dekken. Ook bepaalt de financier de prijs waar het huis voor geveild gaat worden.

Executieveilingen worden gedaan via de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling (ook wel ‘Eerste Amsterdamse’ genoemd), waar financiers in 90% van de gevallen een MVA-makelaar inschakelen voor het traject. Op deze manier is de eigenaar van het huis er zeker van dat de veiling goed wordt voorbereid en begeleid.

Veilen via de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

De Eerste Amsterdamse bestaat sinds halverwege de 19e eeuw en heeft sindsdien vele Amsterdamse huizen geveild. De veiling vindt plaats op maandagavond 18:00 uur in Café Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 in Amsterdam en is hét veilinghuis voor onroerende zaken.

Het aanbod van de Eerste Amsterdamse bestaat uit zowel vrijwillig aangemeld vastgoed, als objecten die executoriaal worden aangeboden (uit de gehele MRA en daarbuiten). Woningen, appartementen, beleggingen, bedrijfsonroerendgoed, het aanbod is veelzijdig en interessant voor een brede doelgroep.

De veiling is voor iedereen toegankelijk: zowel de professionele handel als de geïnteresseerde particulier komt er. Wie niet in de gelegenheid is om zelf bij de veiling aanwezig te zijn, kan ook online meebieden. De Eerste Amsterdamse werkt nauw samen met makelaars, notarissen en banken. Heb je interesse en wil je meer informatie over kopen en/ of verkopen op de veiling, stuur dan een e-mail naar info@eersteamsterdamse.nl of bel naar 020-2148998.

Vind een MVA-makelaar