Nieuws

PERSBERICHT 8 MAART 2022 | Voor iedereen een woning, de visie van de Makelaarsvereniging Amsterdam op de Amsterdamse woningmarkt.

Voor iedereen een woning, de visie van de Makelaarsvereniging Amsterdam op de Amsterdamse woningmarkt.

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) presenteert vandaag haar visie op de Amsterdamse woningmarkt. De leden van de MVA houden zich al bijna 145 jaar bezig met de Amsterdamse woningmarkt. Vanuit deze kennis en expertise levert de MVA graag een bijdrage aan effectieve oplossingen om Amsterdam weer bereikbaar te maken voor iedereen die graag in deze prachtige stad wil kunnen wonen en werken.

Het woningtekort heeft meerdere oorzaken. Maar wanneer is de woningmarkt eigenlijk gezond? En wat zou er concreet moeten gebeuren om hiervoor te zorgen? De MVA vindt dat er niet één oplossing is, het samenbrengen van meerdere initiatieven draagt zowel op de korte als middellange termijn bij aan een oplossing van het huidige woningtekort.

Voor de middellange termijn ligt de oplossing alleen in het bouwen van meer woningen. Voor de korte termijn zal vooral gekeken moeten worden naar tijdelijke (prefab) woningen en mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad beter te benutten, zodat meer mensen kunnen worden gehuisvest in voor hen passende woningen.

Veel politieke partijen hebben de woningmarkt terecht benoemd als speerpunt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en hebben diverse plannen opgenomen in de verkiezingsprogramma’s. De MVA geeft het komende college een aantal dringende adviezen mee m.b.t. beschikbaarheid en betaalbaarheid. In de visie wordt inhoudelijk ingegaan op onderstaande punten.

Beschikbaarheid
– Benut de investeringscapaciteit van beleggers
– Verkort vergunningprocedures
– Maak afspraken met woningcorporaties over middenhuur
– Zorg voor een overmaat aan woningbouwplannen
– Bouw voor de vraag
– Vergroot de woningmarkt
– Maak beter gebruik van bestaande ruimte

Betaalbaarheid
– Behoud de sociale woningvoorraad
– Zet huurtoeslag in voor vrije sector huurmarkt
– Verplicht doorstroming uit de gereguleerde huursector
– Zet creatieve vormen van koopsubsidie in

Jerry Wijnen, voorzitter van de MVA, geeft aan dat het formeren van een BouwStimuleringsTeam, op zowel landelijk als lokaal niveau, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn wat hem betreft prioriteit heeft. De tijd van plannen en afspraken maken ligt achter ons, het is tijd voor actie!

Voor mediaverzoeken kunt u contact opnemen met Istvan Liong, Makelaarsvereniging Amsterdam van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 17:00 uur, op 020 673 3322 of stuur een email naar: info@mva.nl.