Nieuws

Transparantie in de vastgoedwereld

‘Afgelopen vrijdag heb ik met interesse het stuk van Wouter Weijland gelezen,’ zegt Jerry Wijnen: fd.nl/opinie/1376029/het-bieden-met-voorkennis-in-de-makelaarswereld-moet-stoppen. ‘Ik ben sinds een aantal jaar voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), één van de lokale afdelingen van de NVM.’ 

‘Als makelaar is het belangrijk om volledig onafhankelijk, betrouwbaar, deskundig en naar eer en geweten te handelen. De geschetste situaties keuren wij als vereniging af. N.a.v. het stuk lijkt het mij goed om aan te geven dat wij voortdurend aan het kijken zijn hoe systemen transparanter gemaakt kunnen worden, zegt Wijnen’. 

Online biedingssysteem
‘In het stuk werd het biedingssysteem dat in Noorwegen gebruikt wordt aangehaald. De MVA heeft een aantal jaar geleden een online bieden tool ontwikkeld: ‘Bied op deze woning’. Via deze tool werden woningen transparant verkocht. De verkopende partij ontving na afloop alle biedingen, de daar aan verbonden voorwaarden en kon daarna zelf een besluit nemen aan wie de woning verkocht werd. Deze tool is door de NVM verder ontwikkeld en wordt nu landelijk ingezet onder de naam ‘NVM Online Bieden’.’ 

Aankoopmakelaar
‘Het stuk suggereert verder dat een aankoopmakelaar alleen nodig zou zijn om te weten wat er geboden moet worden op een woning. Een aankoopmakelaar moet zeker op basis van zijn eigen kennis een goede inschatting kunnen maken v.w.b. de prijs, maar dat is slechts een klein onderdeel van de rol van de aankoopmakelaar. Een aankoopmakelaar begeleidt het complete aankooptraject voor een kant. Een NVM makelaar heeft inzicht in de NVM-data die de afgelopen jaren opgebouwd is, heeft kennis van de lokale markt (bv. erfpacht), begeleidt de bezichtigingen, signaleert gebreken en noodzakelijke reparaties, ontzorgt (aktes, juridische documenten) etc. Een aankoopmakelaar kan daadwerkelijk een grote toegevoegde waarde voor een woningzoeker hebben. In de regio Amsterdam worden elke week ruim 200 transacties gedaan, met heel veel tevreden kopers en verkopers.’ 

Raad van Toezicht
‘Verder heeft de NVM met de Raad van Toezicht een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het functioneren van de makelaar. Elke particulier kan een klacht tegen een makelaar indienen die door deze Raad van Toezicht behandeld wordt. Ook intern worden kantoren d.m.v. audits met regelmaat beoordeeld.’ 

Ongebonden makelaars
‘Als laatste punt wil ik graag benadrukken dat iedereen zich makelaar mag noemen. Het is geen beschermd beroep en het is niet verplicht om aangesloten te zijn bij een branchevereniging. Een MVA/NVM makelaar is verplicht elk jaar educatie te volgen en zich te houden aan de regels opgesteld door de NVM (Erecode). Gebeurt dat niet, zijn er consequenties. Dit geldt niet voor ongebonden makelaars. Controle op de beschreven zaak wordt hierdoor bemoeilijkt.’

‘Een transparantere woningmarkt met een daaraan verbonden transparant biedingssysteem is een goed idee. De MVA werkt hier dagelijks aan!’

Jerry Wijnen
Voorzitter Makelaarsvereniging Amsterdam