Nieuws

Het belang van de Wwft

Als makelaar ben je verplicht je klant te identificeren en een klantonderzoek te verrichten. Maar het vragen naar iemands financiële middelen voelt soms ongemakkelijk en het proces is tijdrovend.

De maatregelen zijn nodig in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met als doel te voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot ons financiële stelsel. De wet legt verplichtingen op aan alle (financiële) dienstverleners die te maken hebben met grote geldbedragen, zoals notarissen, banken, belastingadviseurs, advocaten en makelaars. Deze partijen worden ook wel poortwachters genoemd, want ze bewaken de toegang tot ons financiële systeem.

Als makelaar ben je dus een poortwachter en ben je verplicht een klantonderzoek te verrichten! Al voelt het alsof je als een soort politieagent speurwerk moet verrichten, het onderzoek is van groot belang. Het is in het leven geroepen om de integriteit van ons financiële stelsel te beschermen. En bovendien wordt veel persoonlijk leed voorkomen.

Intussen zijn er nieuwe plannen in ontwikkeling in ‘Zorgeloos Vastgoed’. Hierbij werken branche- en beroepsorganisaties aan een afsprakenstelsel voor betere, veilige en snellere informatiedeling door de hele woonketen. Dat afsprakenstelsel maakt het onder andere mogelijk voor makelaars om in de nabije toekomst data van het Wwft-klantonderzoek digitaal te delen met andere adviseurs in de woonketen, zoals collega-makelaars en de notaris. Dit voorkomt dubbel werk omdat de consument dan niet bij elke poortwachter dezelfde informatie hoeft aan te leveren. Met als resultaat een stuk prettiger aan- of verkoopproces, voor alle betrokkenen.

Maar dat is toekomstmuziek, tot die tijd blijf je als makelaar verplicht het klantonderzoek te verrichten!