Nieuws

Spijtoptantenregeling gemeente Amsterdam

De Erfpacht Commissie heeft regelmatig contact met de gemeente Amsterdam over erfpacht. Alle informatie die de commissie tot nu toe ontvangen heeft m.b.t. de regeling hebben we op een rijtje gezet:
 
1. De gehele concept regeling is gereed en ligt klaar voor behandeling
2. Politieke aanpassingen kunnen wellicht voor het zomerreces gedaan worden.
3. Definitief raadsbesluit gelijk na de zomer

Deze planning is sterk onder voorbehoud.

In de regeling staat nu alleen benoemd dat de echte spijtoptant zijnde een eigenaar die erfpachter was op 8 januari 2020 en nu nog steeds erfpachter is in aanmerking komt. Tussentijdse opvolgende erfpachters zijn niet benoemd. 

De mogelijkheid tot overdraagbaar maken van deze rechten zal uit de inspraak moeten blijken en is politiek afhankelijk. Belangrijkste opmerking is dat het nieuwe college bij de onderhandeling deze regeling compleet kan/mag aanpassen hoe zij dat ziet.
 
Let op: alle bovenstaande informatie is onder voorbehoud, de gemeente geeft uiteindelijk uitsluitsel over de Spijtoptantenregeling

Inspraak Spijtoptantenregeling 
De gemeente gaat een inspraak procedure starten na het openbaar worden van de regeling. De Erfpacht Commissie zal gebruik maken van deze inspraak. Vanuit de MVA zullen een aantal punten gedeeld worden met de leden. Deze input kan, net als bij de inspraak van de opkoopbescherming, gebruikt worden door de individuele leden als basis om ook in te spreken. Het is van belang dat er zoveel mogelijk mensen inspreken om de gemeente een duidelijk signaal te geven.

Erfpacht en inflatie
Door: Pieter Zeegers (erfpachtdeskundige voor de MVA)
Erfpacht is een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is aan de Amsterdamse huizenmarkt en dat anno 2022 onverminderd in de belangstelling staat. Is de grond onder de woning van de gemeente? En welk prijskaartje zit hieraan vast? Ook willen kopers weten of op het juiste moment, namelijk in 2019, een overstap naar eeuwigdurende erfpacht is aangevraagd. In dat geval gelden gunstige voorwaarden en dit kan vele tienduizenden euro’s schelen. Op korte termijn aan afkoopsom, dan wel op de langere termijn aan te betalen canon. En waar doet een overstappende erfpachter dan verstandig aan: afkopen of de canon vastklikken? Voor erfpachters die de deadline van eind 2019 hebben gemist, komt later dit jaar naar verwachting een spijtoptantenregeling. Een laatste kans om alsnog tegen gunstige voorwaarden de toekomstige erfpacht te kunnen regelen. Wie exact voor deze regeling in aanmerking komt, is op het moment van schrijven nog niet helder.

Een ander fenomeen waar Nederlandse, en dus ook Amsterdamse, huishoudens in toenemende mate mee te kampen hebben, is de steeds sneller oplopende inflatie. Eind mei meet het CBS een prijsinflatie van bijna 9%. Dit betreft de prijsstijgingen van het boodschappenmandje over de voorliggende twaalf maanden. Dit artikel is gericht op de vraag hoe deze prijsinflatie doorwerkt in de erfpacht en wat een erfpachter hiermee aan moet.
Lees meer

Erfpacht analyse exclusief voor makelaars 
De Erfpachtanalyse is sinds 2019 beschikbaar voor MVA-makelaars. Met het invoeren van eeuwigdurende erfpacht, zijn voor woningen binnen dezelfde buurt zeer uiteenlopende erfpachtvoorwaarden gaan gelden. Complexe materie en het financiële belang is groot. De MVA Erfpachtanalyse helpt bij het in kaart brengen van de situatie en mogelijkheden. Canon en afkoopsom worden voor zowel het lopende tijdvak als voor eeuwigdurend in een lange termijn perspectief geplaatst. Dat maakt het rapport het ideale vertrekpunt voor een solide erfpachtadvies.

Hoe bestel ik een MVA Erfpachtanalyse
Het bestellen van een MVA Erfpachtanalyse is eenvoudig. Stuur een email naar info@mva.nl met als onderwerp Aanvraag MVA Erfpachtanalyse en onderstaande kenmerken:
 
Betreffende adres
Contactgegevens makelaar
Erfpacht Details (pdf)
 
Kosten
MVA-makelaar                       € 175,- incl. BTW
Consument                             € 250.- incl. BTW
 
Het rapport is uitsluitend op te vragen door MVA Makelaars. De MVA factureert € 175,- aan het betreffende kantoor en het kantoor kan de klant, indien gewenst, het rapport doorfacturen voor € 250,-.

Contact?
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@mva.nl of via 020 673 33 22