Nieuws

Programma MVA ‘Aan tafel met…’ tijdens Provada 2019

Van 4 t/m 6 juni 2019 vindt in de RAI in Amsterdam de grootste professionele vastgoedbeurs van Nederland plaats, de Provada. Als vereniging van makelaars en taxateurs in Amsterdam en omgeving vinden we het belangrijk om op dit evenement aanwezig te zijn en onze leden te faciliteren met een ‘eigen plek’. Bovendien vinden we het belangrijk om zichtbaar te zijn voor stakeholders in de woningmarkt: de grote ontwikkelaars, gemeentes, corporaties en andere belanghebbende partijen zijn aanwezig.

Wat gaan we doen? 
Als vereniging hebben we een eigen stand. In die stand maken we zichtbaar wat MVA doet: belangenbehartiging, educatie via de MVA Academie en innovatie en productontwikkeling. We communiceren de deskundigheidslabels waar onze makelaars tegenwoordig over kunnen beschikken als daar hun specialisme ligt. Die labels zijn MVA Certified Expat Broker, MVA Erfpachtdeskundige en MVA Nieuwbouwspecialist.

Hoe gaan we dat doen? 
– MVA-leden hebben de mogelijkheid om op de stand afspraken te maken met hun relaties. Ze kunnen de stand gebruiken en hoeven alleen een toegangskaart voor de beurs te kopen. Deze kost €97,- excl. BTW voor drie dagen.
– We organiseren het item ‘Aan tafel met .…’ Op verschillende momenten zullen we voor 10 personen een interessant rondetafelgesprek organiseren met personen die ertoe doen in de vastgoedsector. Op onderstaande tijdstippen en data kunnen maximaal 10 MVA-makelaars (RMT en KRMT) aan tafel met:

DINSDAG 4 JUNI
11.00 uur – Mirande Waldmann (Directeur NRVT)
Het rapport “De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties” van De Nederlandsche Bank (DNB) richt zich met haar resultaten en conclusies direct op de taxateurs. De stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is sinds begin 2016 actief en de afgelopen periode heeft NRVT, in samenwerking met betrokken marktpartijen, stappen gezet in de zelfregulering van de taxatiebranche. Het recente pleidooi van de AFM/DNB voor wetgeving rijmt hier niet mee. Hoe kijkt Mirande Waldmann aan tegen de actie van de AFM/DNB en hoe ziet zij de toekomst? 

13.00 uur – Marnix Bolkestein (Hoofd Handhaving Dienst Wonen Zorg en Samenleven, Gemeente Amsterdam)
Na tientallen jaren van economisch succes, bevolkingsgroei en toename van het aantal bezoekers, staat Amsterdam op een kruispunt. Blijft het een stad voor iedereen of wordt het een enclave voor rijke bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland? 
Tijdens de crisis zette Amsterdam de deur voor het toerisme wijd open. En dat liep uit de hand door de grote vlucht van o.a. AirBnB. Al bijna vijf jaar strijdt wethouder Ivens tegen woningonttrekking door illegale verhuur aan toeristen. Meldpunt Zoeklicht doet de uitvoering. Marnix Bolkestein geeft leiding aan negentig medewerkers bij Zoeklicht. Het team is enorm uitgebreid. Vorig jaar alleen al deed zijn team 7783 onderzoeken naar het fout verhuren van woningen. Het merendeel van de zaken gaat om verhuur aan toeristen buiten de regels om. “We hebben nu meer middelen en mensen en we vergroten de pakkans. We reageren binnen een dag na een melding van illegale verhuur.”

15.00 uur – Colleen Geske en Conchita van der Sande (Plv Directeur en Projectmanager vestigingsklimaat IN Amsterdam)
IN Amsterdam (voorheen Expatcenter Amsterdam) biedt een one-stop-shop-service voor internationale nieuwkomers in de regio Amsterdam. Zij bedienen bedrijven en hun internationale werknemers, wetenschappelijke onderzoekers, internationale ondernemers en internationale afgestudeerden. Daarbij gaat het onder andere om diverse immigratie-elementen zoals verblijfs- en werkvergunningen, registratie bij de gemeente (BSN) en de 30% -belastingregeling e.d.. Daarnaast richt IN Amsterdam zich op verbetering van randvoorwaarden voor internationals die zich in de regio willen vestigen, in het bijzonder ten aanzien van wonen, onderwijs en werk. 

Conchita van der Sande en Colleen Geske gaan graag met makelaars in gesprek over het veranderende profiel van internationals en het belang van samenwerking om Metropoolregio Amsterdam richting internationals te presenteren als één geheel met korte afstanden: Living in the Amsterdam Area. Omdat internationals vaak de taal niet spreken en onbekend zijn met de regio en regels en gebruiken van de huizenmarkt, doen zij hierbij ook verslag van de met amsterdam & partners en MRA ontwikkelde communicatiemiddelen om een gelijk speelveld te bevorderen voor internationals bij hun oriëntatie op huisvesting. 

17.00 uur – Jelle Vreman (CCO Qii)
“Qii gelooft in een huurmarkt waarbij de behoeften van verhuurders en huurders centraal staan met een sleutelrol voor de makelaar.” Qii lanceerde in 2016 een multifunctioneel online verhuurplatform voor NVM-makelaars teneinde alle processen rondom verhuur te optimaliseren én digitaliseren. Van het digitaal ondertekenen van een huurovereenkomst tot het aanbieden van financieel- en technisch beheer en het screenen van een kandidaat. Dit moet de verhuurmakelaar tijd en gemak opleveren en resulteert in meer woongenot voor de huurder en meer rendement voor de verhuurder. Hierbij staat het Verhuurpaspoort centraal.

WOENSDAG 5 JUNI
11.00 uur – Paul van Putten (CEO ERA Nederland en Development Director ERA Europe)
ERA Europe is een van de snelst groeiende residentiële vastgoednetwerken in Europa met meer dan 1.100 makelaarskantoren, actief in 13 Europese landen. Kopers en verkopers van onroerend goed in heel Europa hebben gemakkelijk toegang tot de uitgebreide diensten van ERA in de meeste grote en middelgrote steden.

– Welke (inter)nationale ontwikkelingen in de makelaardij ziet Paul en welke gevolgen zal dit hebben voor ons als makelaar/taxateur?
– Wat kunnen wij hiervoor leren en hoe speelt ERA hier op in? 

13.00 uur – Quintin Schevernels (CEO Funda)
“Funda is een van de grootste online-merken van Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat er vanuit de sterke basis die Funda vormt, veel mogelijkheden zijn om het platform verder uit te bouwen”, zo motiveerde mediadeskundige Schevernels zijn keuze voor Funda tijdens het MVA ‘Summit Makelaarsvak van de toekomst’ in november vorig jaar. Een mooie gelegenheid om met Quintin in gesprek te gaan over zijn ervaringen gedurende zijn eerste jaar bij Funda en zijn speerpunten voor het komende jaar. 
Wat is het idee achter Funda verkoopleads, hoe verloopt de pilot en wat is het vervolg? 

15.00 uur – Theo Lemmen (directeur a.i. NVM-bureau)
Theo heeft een brede kennis van en ervaring met algemeen management, strategieontwikkeling en verandertrajecten. Hij heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven en binnen verenigingen. Als interim-directeur heeft hij de opdracht gekregen om de NVM verder te helpen naar een nog meer ledengerichte organisatie.

– Wat heeft hij de afgelopen tijd gedaan, wat zijn zijn conclusies, en wat gaan de leden hiervan in de praktijk ervaren?

DONDERDAG 6 JUNI
11.00 uur – Bob van der Zande (Director Residential Development Metropolitan Region Amsterdam)
Bob van der Zande is woningbouwregisseur van de gemeente Amsterdam en ambtelijk coördinator Bouwen en Wonen van de Metropoolregio Amsterdam. De overheden binnen de MRA realiseren zich dat het de hoogste tijd is voor een transitie naar een circulaire en een energie neutrale economie. De Metropoolregio werkt daarom in gezamenlijkheid aan beide thema’s. Samenwerkende overheden kunnen écht betekenis hebben bij de omslag in de regio. De deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Zij zetten zich gezamenlijk in om van de MRA een toekomstbestendige en duurzame regio te maken. Sinds 2015 is hij voorzitter van het Urban Land Institute (ULI) Nederland. Bob van der Zande is opgeleid als stedenbouwkundig ontwerper aan de TU Delft. 

– Aan welke ontwikkelingen werkt hij op het gebied van bereikbaarheid, woningbouw en energietransitie in de MRA?
– Welke gevolgen ziet hij op korte en langere termijn? 

12.30 uur – Pablo van den Bosch (Initiatiefnemer Madaster)
In september 2017 lanceerden Thomas Rau en Pablo van den Bosch het  ‘kadaster’ voor materialen: Madaster. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen maakt hergebruik van materialen eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval. Madaster geeft online inzicht in de mate van circulariteit van gebouw(en) en visualiseert het de waarde van de materialen op het moment van bouw én op het moment van sloop. 

“De veelomvattende informatie in een materialenpaspoort helpt gebouweigenaren, ontwerpers en bouwers om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Ook kunnen financiers op basis van het materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen in de totale waardebepaling van het object.”- Pablo van den Bosch.

In de transitie naar de circulaire economie is er een cruciale rol weggelegd voor de bouw, ook in de nieuwbouw van woningen. Vanuit de gemeente Amsterdam wordt de ambitie uitgesproken om de MRA in te richten als Living Lab voor Nederland en de rest van de wereld.

– Wat zou dit voor invloed hebben op de huidige en toekomstige prijsvorming in de woningmarkt?
– En wat is hierin de rol van het materialenpaspoort?
– En welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de wijze van taxeren?

Pablo gaat graag in discussie over de rol van de makelaar en de taxateur van de toekomst. 

15.00 uur – Jan van Barneveld (Directeur de Alliantie Ontwikkeling B.V.) 
De Alliantie Ontwikkeling, 100% dochter van woningcorporatie de Alliantie, houdt zich bezig met projectontwikkeling door middel van (sloop) nieuwbouw en renovatie. Gemiddeld realiseren zij 1.500 woningen per jaar. Hiervan neemt de Alliantie ruim 1.000 woningen op in haar portefeuille. De resterende woningen worden verkocht aan particulieren en beleggers. Werkgebied is Amsterdam, Almere, Gooi, Amersfoort e.o. 
Voor de komende jaren staan voor Jan eigenlijk maar twee speerpunten op de agenda. “Bouwen en ontwikkelen en nog eens bouwen en ontwikkelen om de bereikbaarheid van een betaalbare huurwoning te vergroten. En dat doen we duurzaam, vanzelfsprekend.” Wel is er een gebrek aan bouwlocaties, de Alliantie zet daarom ook in transformatie van kantoorpanden naar woningen.  

“Omdat we veel projecten realiseren voor de Alliantie zijn we langdurig aanwezig in de wijken. We kennen de mensen en de plaatselijke situaties goed en hebben een uitgebreid relatienetwerk. Hierdoor kunnen we snel besluiten nemen en weloverwogen keuzes maken.” 
Volgens Jan van Barneveld is de huidige druk op de woningmarkt met huizen- en bouwprijzen die de pan uitrijzen en de lage rentestand een gevaarlijke combinatie waardoor een nieuwe crisis op de loer ligt. Kortom genoeg om te bespreken.