Nieuws

Evenement: Woningmarkt Metropoolregio congres

Het kan niemand ontgaan zijn: de woningmarkt kookt over en de Metropoolregio Amsterdam loopt daarin voorop. Waren het eerst stadsdelen Amsterdam-Noord, Nieuw-West en Zuidoost die sterk aan populariteit wonnen, nu is in feite elke woning in de regio populair. Dat olievlek-effect uit zich in de woningprijzen: zo zijn in Amsterdam de woningprijzen in vijf jaar tijd met 65% gestegen. De omliggende gemeenten volgen met een gemiddelde prijsstijging van 45%. Die cijfers zijn ruimschoots hoger dan in en om de andere grote steden. 

Binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen zijn er nog nauwelijks ontwikkellocaties. Tel daarbovenop een streng gemeentelijk beleid ten aanzien van nieuwbouw: gold eerst de 40/40/20-regeling (40% sociale huur, 40% vrije sectorhuur en 20% koop), nu mogen er naast de al geplande koopwoningen helemaal geen koopwoningen meer gerealiseerd worden. Marktpartijen geven daarom steeds vaker aan de stad links te laten liggen.

Het is natuurlijk niet alleen de koopsector die erg krap is. De zogenoemde ‘middeldure huur’ bestaat bijna niet in de stad, waardoor er een gapend gat is ontstaan tussen sociale huur en koop. Middeninkomens komen moeilijk aan een woning. Ook de wachttijden voor sociale huur lopen op, maar corporaties kunnen lastig blijven bouwen door de hoge grondprijzen en andere vraagstukken die aandacht vergen: duurzaamheid en betaalbaarheid. 

Liggen de kansen voor ontwikkelaars en beleggers anders dan in de rest van de MRA? Absoluut. Maar waar precies? En kan de huidige infrastructuur in de regio de woningmarkt wel bijbenen? Tijdens het MRA Congres op dinsdag 27 november 2018 staat de regionale woningmarkt centraal: wat zijn kansen, wat zijn knelpunten? Wat is het beleid binnen de regio?

Hoofdprogramma en sprekers
12:00  Luxe netwerklunch
13:00  Opening plenaire programma door dagvoorzitter Sven Heinen, Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z en voorzitter MVA
13:10 Sven Heinen, Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z, Voorzitter Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) 

– Hoe ontwikkelt de koopwoningmarkt zich in en rondom Amsterdam?
– Wooncijfers en prijsontwikkeling van het afgelopen jaar.
– Aanbod in de Metropool regio.
– Noodzaak tot Metropool visie voor gebiedsontwikkeling en het makelaars vak.
– Samenwerking tussen makelaars, projectontwikkelaars en overheid.
– Infrastuctuur: wat moet er gebeuren om de Randstad bereikbaar te houden?
13:40 Jacques de Koning, voorzitter Nieuw Wonen Nederland
– Nieuwbouw in Metropoolregio Amsterdam.
– Veranderende rol van de makelaar in de MRA.
– Moeilijkheidsgraad om nieuwbouw te realiseren in de MRA.
14:10 Rob Haans, Bestuursvoorzitter de Alliantie 
– Ontwikkelingen woningmarkt voor sociale huur in de MRA.
– Wat doet de Alliantie om de woningmarkt in beweging te krijgen? (doorstroming, liberalisatie, verkoop)
– Welke rol is er voor corporaties in het middensegment?
– Welke knelpunten cq vraagstukken ziet de Alliantie als het gaat om het toevoegen van nieuwe sociale huurwoningen in MRA?
14:40 Pauze
15:15 Noor Hulskamp, projectmanager IN Amsterdam

– De impact van internationals op de MRA
– Ontwikkelde middelen om de MRA meer als één woonregio te positioneren richting internationals
15:45 Bob van der Zande, Director Residential Development Metropolitan Region Amsterdam 
– Wat kan de markt verwachten van de Metropoolregio Amsterdam?
– Woningmarktprogramma vanuit MRA om knelpunten op te lossen.
16:15 Duo-interview, Peter Heuvelink, Directeur AM en Tom Horn, Wethouder Zorg, Welzijn en Wonen Gemeente Haarlemmermeer
– Visie op de Amsterdamse woningmarkt.
– Visie op omringende gemeenten Amsterdam.
– Welke kansen heeft de regio te bieden?
16:40 Interview dagvoorzitter met Laurens Ivens, wethouder gemeente Amsterdam 
Reactie op aanbevelingen van voorgaande sprekers.
17:10 Netwerkborrel

Aanmelden kan via de Membersonly. Klik op Evenementen en reserveer jouw plek voor dinsdag 27 november! Wil je je aanmelden en beschik je nog niet over een inlog voor de Membersonly? Stuur een mailtje naar info@mva.nl met je volledige naam, kantoorgegevens en mobiele telefoonnummer, dan maken wij het in orde.