Nieuws

Wel of niet overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, is er eigenlijk wel een keuze?

Erfpacht is een ingewikkeld financieel contract waar de meeste mensen niet te lang over na willen denken maar waar veel inwoners van Amsterdam wel mee te maken hebben. Dit jaar is er extra aandacht voor het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht omdat de Gemeente Amsterdam voor aanvragen tot en met 31 december 2019 een extra korting van 10% (totaal 35%) geeft aan huiseigenaren die overstappen. Daarnaast wordt er alleen in 2019 nog gerekend met de WOZ-waarde uit 2015 of 2016 (de laagste) en niet zoals vanaf 2020 met de WOZ-waarde van het jaar ervoor.

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), waar 600 NVM makelaars in de regio Amsterdam bij aangesloten zijn, vindt dat de erfpachters goed geïnformeerd moeten worden over de verschillende overstapmogelijkheden. Dit doet de MVA vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niets doen in 2019 is geen optie volgens de MVA, daarom is de Erfpacht Analyse ontwikkeld.

Erfpacht Analyse, wat is het en wat kun je ermee
De Erfpacht Analyse verkent op basis van solide waarderingsmethodes en financiële aannames diverse toekomstscenario’s. Het geeft inzicht in welke scenario’s er m.b.t. het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht zijn (o.a. canon betalen, vastklikken of afkopen).

Verder geeft het een duidelijke analyse van de belastingaspecten, hoe betalen, wanneer betalen, impact op besteedbaar inkomen, risico’s en de impact op de woningwaarde zowel op lange als korte termijn. De Erfpacht Analyse voert een onafhankelijk controle uit op de berekeningen van de gemeente Amsterdam.

Voor wie beschikbaar
MVA aangesloten makelaars kunnen vanaf februari 2019 een Erfpacht Analyse voor de consument laten opstellen. Uiteraard is daar input vanuit de consument over de huidige situatie voor nodig (o.a. WOZ-waarde, huidige canon, einde lopende tijdvak etc.). De Erfpacht Analyse geeft vervolgens goed inzicht in de mogelijke kostenontwikkelingen binnen de verschillende scenario’s. De makelaar kan de Erfpacht Analyse goed interpreteren en er samen met de consument naar kijken zodat er op basis van de juiste inzichten voor de eigen woning de meest optimale keuze gemaakt kan worden. Dit is belangrijk voor iedere Amsterdammer die op erfpachtgrond woont of interesse heeft om een woning te kopen.

Op de webpagina www.mva.nl/zoek-een-makelaar zijn alle MVA-makelaars terug te vinden.