Grondstoffen zijn schaars

Grondstoffen zijn schaars wat betekend dat we er zorgvuldig mee om moeten gaan. Madaster is een online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het zorgt ervoor dat het materiaal gekoppeld is aan de locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Dit maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden.

Madaster heeft als doel om afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Daarom bevat het materialen paspoort ook informatie over de kwaliteit van de materialen en de financiële en circulaire waarde. Zo wordt het hergebruiken van materialen, het minimaliseren van afval en het besparen van kosten eenvoudiger.